Προφίλ

together

Η υφήλιος χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού. H Ελλάδα βρίσκεται στη 2η θέση στην Ευρωπαική Ένωση όσον αφορά το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65+ ετών στο σύνολο του πληθυσμού (Eurostat 2019) και παράλληλα στην 25η θέση όσον αφορά τη συμμετοχή των ατόμων 55+ στην κοινωνική ζωή και στην 27η θέση σε σχέση με την ύπαρξη περιβάλλοντος που ευνοεί την ενεργό γήρανση (AAI 2020)

Η πραγματικότητα αυτή, για εμάς στην ΑΝΤΑΜΑ, αποτελεί μία πρόκληση να δημιουργήσουμε δράσεις και συνθήκες που θα ενδυναμώσουν τα άτομα στο 3ο στάδιο της ενήλικης ζωής τους ενώ συγχρόνως θα αφυπνίσουν και ευαισθητοποιήσουν τη συλλογική συνείδηση του κόσμου, ώστε οι ηλικιακές διακρίσεις να μειωθούν και σταδιακά να εκμηδενισθούν.

Πιστεύουμε ότι τα άτομα στο 3ο στάδιο της ενήλικης ζωής μπορούν και πρέπει να παραμένουν υγιή, ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας μας και ότι το όφελός για όλους από την αξιοποίηση των εμπειριών και των γνώσεών τους είναι αξιακά πολύτιμο!

Share this Post: