Προφίλ

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Οραμά μας είναι η ΑΝΤΑΜΑ να αποτελέσει τη ΓΕΦΥΡΑ που θα συνδέει τους ανθρώπους 65+ με συνομήλικους και νέους ανθρώπους, με χώρους πολιτισμού και Οργανισμούς, μέσω πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και διαγενεακών δράσεων, ώστε να χτίσουμε μία "Κοινωνία Συμπεριληπτική και, μαζί πιο Ανοιχτή" προς όλους.