Προφίλ

Το όραμά μας

Είμαστε μία ομάδα, ευαισθητοποιημένοι με τους ανθρώπους που διανύουν το 3ο στάδιο της ενήλικης ζωής τους (>65) με όραμα να στηρίξουμε την υπέροχη αυτή ηλικία, μέσω της υλοποίησης δέσμης δράσεων που προάγει τη διαγενεακή επαφή, αλληλεγγύη & μάθηση, ώστε να νιώθουν υγιείς, δραστήριοι, χρήσιμοι, ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.