Συνεργάτες - Δικτύωση

"Κανείς δεν μπορεί από μόνος τους να τραγουδήσει μια Συμφωνία. Χρειάζεται μια ολόκληρη ορχήστρα για να παιχτεί" (H.E. Luccock).

Στην ΑΝΤΑΜΑ, η συνεργασία αποτελεί το "κλειδί" σε κάθε μας βήμα, καθώς πιστεύουμε ότι για την βέλτιστη υλοποίηση και διασπορά μίας όμορφης ιδέας, χρειάζεται να εμπλακούν όλοι όσοι ενστερνίζονται κοινές αξίες και ιδανικά.

Στη μέχρι σήμερα μικρή πορεία μας, έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας, φορείς και οργανισμούς αλλά και να συμμετέχουμε σε δίκτυα με τους ίδιους προβληματισμούς, στόχους και όνειρο την ενδυνάμωση και βελτίωση της ζωής των ηλικιακά μεγαλύτερων ανθρώπων.

Σας ευχαριστούμε!