Κλείνουμε το μάτι στη Ζωή!

ΓΕΦΥΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 65+

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ!

/

Η ΑΝΤΑΜΑ ιδρύθηκε το 2020 με όραμα να ενδυναμώσει και να γεφυρώσει τους ανθρώπους ηλικίας 65+ με συνομήλικους και νεότερους στην Ελλάδα , να προωθήσει την ενεργό γήρανση και να συντελέσει στη μείωση του ηλικιακού ρατσισμού, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας, συμπεριληπτικής και, ταυτόχρονα, πιο ανοικτής προς όλους.

Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με την υλοποίηση δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, για τη βελτίωση της σωματικής και συναισθηματικής υγείας των ανθρώπων ηλικίας 65+, την προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και τη σύνδεση διαφορετικών γενεών μέσα από τη διαγενεακή αλληλεγγύη και το διαγενεακό διάλογο.

Ηλικιακός Ρατσισμός

intergenerational inclusion solidarity antama

Το ξέρατε ότι o διαχωρισμός και η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων, βάσει ηλικίας ονομάζεται ηλικιακός ρατσισμός ; Στην Ευρώπη, 1 στους 3 μεγαλύτερους ηλικιακά ανθρώπους και 1 στους 2 νεότερους αναφέρεται να γίνεται στόχος ηλικιακού ρατσισμού;

wise2gether

wise2gether

Το wise2gether είναι μία δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία που προωθεί και στηρίζει τη διαγενεακή επικοινωνία και τον ανοιχτό διάλογο. Είναι ένα σύγχρονο παράθυρο επικοινωνίας που προσκαλεί τους Νέους να απευθυνθούν σε ηλικιακά μεγαλύτερους και πιο έμπειρους ανθρώπους για προσωπικές συμβουλές πάσης φύσεως.

Προχωράμε Αντάμα

Βοήθησέ μας να μιλήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τα θέματα που αφορούν τους ανθρώπους 65+. Λάβε μέρος στα προγράμματα επικοινωνίας μας ή/και αξιοποίησε το δίκτυό σου για να ενημερώσεις τον κόσμο και να γίνεις πρεσβευτής της ΑΝΤΑΜΑ.

Λόγω του Covid-19, η ΑΝΤΑΜΑ τηρεί σε κάθε δράση της τις ειδικές συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.