ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΤΑΜΑ,
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ!

/

Η ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ιδρύθηκε το 2020 με όραμα είναι να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει άτομα ηλικίας 65+ στην Ελλάδα και να προωθήσει την ενεργό γήρανση, με δεδομένη την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού.

Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι με την υλοποίηση δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ηλικιωμένων και βελτίωση της σωματικής και συναισθηματικής υγείας τους, και τη σύνδεση διαφορετικών γενεών μέσα από τη διαγενεακή αλληλεγγύη και το διαγενεακό διάλογο.

wise2gether

wise2gether

Το wise2gether είναι μία δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία που προωθεί και στηρίζει τη διαγενεακή επικοινωνία και τον ανοιχτό διάλογο. Είναι ένα σύγχρονο παράθυρο επικοινωνίας που προσκαλεί τους Νέους να απευθυνθούν σε ηλικιακά μεγαλύτερους και πιο έμπειρους ανθρώπους για προσωπικές συμβουλές πάσης φύσεως.

Προχωράμε Αντάμα

Join Us!

Βοήθησέ μας να μιλήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τα θέματα που αφορούν στην Τρίτη ηλικία. Λάβε μέρος στα προγράμματα επικοινωνίας μας ή/και αξιοποίησε το δίκτυό σου για να ενημερώσεις τον κόσμο και να γίνεις πρεσβευτής της ΑΝΤΑΜΑ.

After-Covid Δράσεις

action

Στόχος μακροπρόθεσμος της ΑΝΤΑΜΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ  είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση δέσμης ποικίλων, διαδραστικών δράσεων και εργαστηρίων εκ του σύνεγγυς, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ανθρώπων ηλικίας 65+ με στόχο την κοινωνικοποίηση και την ενεργό συμμετοχή τους.

Λόγω του Covid-19, τηρώντας τις ειδικές συστάσεις του Υπουργείου Υγείας για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας για την ευπαθή ομάδα των ατόμων της τρίτης ηλικίας, η ΑΝΤΑΜΑ ανέβαλε μέχρι νεοτέρας κάθε ενέργεια που απαιτεί προσωπική επαφή.